2018 Μια χρονιά γεμάτη

-- Γεμάτη νέες συνεργασίες, νέους ανθρώπους, νέα προϊόντα, νέους ορίζοντες! Μια χρονιά που μας έδωσε μια άλλη προοπτική εξέλιξης και μια διαφορετική σκοπιά για το 2019.