Νέα συνεργασία στον Αλμυρό

-- Η GK All About Entertainment ανεβαίνει και βόρεια. Φτάσαμε στα ΣΕΑ του Αλμυρού! Θα χαρούμε να μας γνωρίσετε κάνοντας μία ευχάριστη στάση για καφέ, χαλάρωση και παιχνίδι!